Zakelijk met het Buitenfonds

Het Buitenfonds voor Staatsbosbeheer zoekt investeerders in natuur

Wij werken graag samen met het bedrijfsleven. Met jouw support kunnen we projecten realiseren op het gebied van natuureducatie en natuurbescherming. We laten kinderen de natuur écht beleven. Ook werken we aan onderhoud en herstel van ons cultureel erfgoed.

Ondersteuning van het Buitenfonds voor Staatsbosbeheer biedt bedrijven de gelegenheid om hun maatschappelijke betrokkenheid en verbondenheid met de natuur te laten zien én te vergroten.

Er zijn verschillende mogelijkheden om met het Buitenfonds voor Staatsbosbeheer samen in het groene domein op te trekken: 
-        CEO netwerk Club Groeneveld
-        Partner van één van de buitencentra van Staatsbosbeheer
-        Begunstiger van een buitencentrum van Staatsbosbeheer
-        Ondersteuning van de boswachterprojecten

CEO netwerk Club Groeneveld
Waarom?
Dat de natuur een weldadige uitwerking kan hebben op lichaam en geest weten we allemaal. Denk eens terug aan je laatste strandwandeling, de berg die je beklom of die fietstocht door de bossen. Grote kans dat je zonder stress en met inspiratie huiswaarts keerde. Hoe hou je die inspiratie vast in je dagelijkse werkpraktijk? Hoe kan de natuur bijdragen aan innovatief en succesvol ondernemerschap en leiderschap? En hoe kun jij jouw leiderschap inzetten met respect voor de natuur? Welke mogelijkheden biedt het duurzaam ondernemen? Antwoorden op deze vragen vind je bij Club Groeneveld.

Wat doen we?
Club Groeneveld biedt jou een groen netwerk van ondernemers en directeuren die vier keer per jaar bijeenkomen in een unieke setting waarin de natuur centraal staat. We leggen (waar kan) slimme matches; ook buiten de sessies. Dit maakt Club Groeneveld uniek en (business wise) relevant. Vanuit een geheel andere invals hoek benaderen we thema’s als leiderschap, motivatie, innovatie en nieuwe business modellen. Welke invloed hebben bijvoorbeeld seizoenen op de start van een nieuw project of bedrijf? Hoe kun je Biomimicry (menselijke technologie geïnspireerd door de natuur) toepassen als duurzaam verdien model? Wat kunnen wij als mens en leider leren van het scherpe waarnemingsvermogen van prooi- en kuddedieren?

Partner/begunstiger van een buitencentrum
Staatsbosbeheer heeft acht buitencentra die de toegangspoort vormen tot prachtige natuurgebieden in Nederland. Ruim 1,1 miljoen mensen bezoeken de centra. Zij worden geïnformeerd over de recreatiemogelijkheden die een gebied heeft, bezoeken de tentoonstelling, kopen artikelen in de winkel en drinken een kopje koffie. De overheid financiert de buitencentra van Staatsbosbeheer en hun educatieve activiteiten niet meer.

Door het wegvallen van subsidies worden activiteiten op gebied van educatie en natuurbeleving voor jong en oud bedreigd. Wij willen met u een bijzondere band opbouwen die zichtbaar is voor uw werknemers en voor uw klanten. U krijgt de mogelijkheid om te communiceren met de vele bezoekers. Dit biedt kansen voor marketing en productpromotie. Het Buitenfonds zoekt partners en begunstigers voor de buitencentra. U krijgt diverse tegenprestaties op het gebied van naamgeving, naamverbinding en productpromotie. U kunt uw partnerschap inzetten voor uw eigen communicatie. Wij bieden met uw relaties en medewerkers verrassende evenementen in de natuur. Daarnaast bieden we voordelen zoals korting voor uw werknemers en vergaderen op inspirerende locaties.

Met uw bijdrage kunnen we de buitencentra in stand houden en vernieuwen. Het gaat hierbij om activiteiten die meer bezoekers naar de buitencentra trekken en kinderen laten spelen. Als partner/begunstiger van de Buitencentra investeert u direct in deze activiteiten in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer. We vragen u zich voor een periode van drie of meer jaar te verbinden aan de buitencentra.

We starten met een kring van begunstigers rondom buitencentrum Schoorlse Duinen (jaarlijks 300.000 bezoekers) en buitencentrum De Pelen (jaarlijks 160.000 bezoekers). U bent al begunstiger vanaf € 1000,- per jaar. Graag gaan we met u in gesprek over wat we voor elkaar kunnen betekenen en hoe u de natuur in deze regio kunt versterken door uw bijdrage aan het buitencentrum.

Heeft u interesse? Dan willen we graag kennis met u maken en met u nadenken over de mogelijkheden.

U kunt daarvoor contact opnemen met:

Peddy Uijttenboogaard
Marketing, communicatie & algemene zaken
T | 06-53562282
M | peddy@buitenfonds.nl

 
 

 
  

Natuur als metafoor voor ondernemen

 Erik Hallers, RvT Buitenfonds

Club Groeneveld biedt


• Vier unieke bijeenkomsten buiten de gebaande paden
• Waardevol netwerk van peers en experts
• Online community met relevante content en maximale netwerkmogelijkheden
• Personal matching voor duurzame business opportunities

Voor wie?
Club Groeneveld is een netwerk van ondernemers en directeuren actief in het groene domein, die met elkaar stappen zetten naar een duurzamer Nederland. Onderdeel van je lidmaatschap is een persoonlijke intake, aan de hand waarvan we verwachtingen over en weer afstemmen.

Door wie?
Club Groeneveld is een initiatief van Stichting Buitenfonds. De stichting heeft ten doel zonder winstoogmerk (ANBI) projecten van Staatsbosbeheer financieel te ondersteunen die het mogelijk maken natuurterreinen te onderhouden, te beschermen, te verbeteren en leefbaar te maken voor huidige en toekomstige generaties. Circa 50% van de ontvangen lidmaatschapsgelden wordt gebruikt voor de financiering van projecten in de natuur waarvoor geen of onvoldoende financiering is.Met wie?
Club Groeneveld maakt voor haar bijeenkomsten zoveel mogelijk gebruik van bijzondere locaties van Staatsbosbeheer, waaronder kasteel Groeneveld en andere Rijksmonumenten en natuurlocaties. De organisatie van de bijeenkomsten vindt plaats in samenwerking met Business Leaders uit Loenen aan de Vecht.

Investering
Het lidmaatschap voor seizoen 2017/2018 bedraagt € 2.500, exclusief btw. Facturatie vindt plaats na aanmelding en is onafhankelijk van het aantal gevolgde bijeenkomsten. Jaarlijks volgt het verzoek om deelname voor het volgende jaar. We gaan uit van een meerjarige deelname. Het netwerk-effect verstevigt zich met de jaren.