De Oude Haven en het havenhoofd aan de Hopweg liggen midden in het Kuinderbos. Ze herinneren aan de tijd dat Kuinre nog een Zuiderzeeplaats was en er een levende handel was met Amsterdam. Helaas is het monument sterk in verval en moet dringend gerenoveerd worden.

De haven van Kuinre was in de Middeleeuwen belangrijk voor de visserij en scheepvaart. De toegang tot de haven werd in de loop der tijden door verzanding steeds slechter. Met een paar lange havenhoofden probeerde men de toegang van Kuinre naar de Zuiderzee open te houden. Op de rechterdam stonden twee havenlichten. Zag men die op één lijn dan voer men recht de haven binnen. Toen de polder in 1942 droog viel lag de haven in de Noordoostpolder. Met dank aan onze donateurs kunnen we deze bijzondere plek renoveren.
Harco Bergman

DE OUDE HAVEN VAN KUINRE
BELEVING