Een initiatief van Staatsbosbeheer

Organisatie

Het Buitenfonds is een onafhankelijke stichting die geld werft voor projecten in de natuur van Staatsbosbeheer. Hiermee kan Staatsbosbeheer waardevolle projecten realiseren, zoals kinderen naar buiten brengen, het conserveren en toegankelijk maken van cultuurhistorische schatten, spannende manieren om natuur te beleven en het maatschappelijke werk van de boswachter mogelijk te maken. Projecten waarvoor geen financiering meer beschikbaar is. Het Buitenfonds wil met bedrijven en particulieren samenwerken om groene wensen voor huidige en toekomstige generaties te realiseren.

Waarom een Buitenfonds?
Staatsbosbeheer maakt gebruik van de SNL regeling (Subsidies Natuur en Landschap). Deze regeling voorziet in financiering van natuurbeheer en basisvoorzieningen voor recreatie (wandelen en fietsen). Alle andere waardevolle projecten en activiteiten zoals educatie, het toegankelijk houden van monumenten e.d. zijn alleen mogelijk met behulp van bijdragen van additionele subsidies, fondsen en stichtingen, donateurs en sponsoren.

Waar staat het Buitenfonds voor?
De stichting ondersteunt het maatschappelijk belang van Staatsbosbeheer door projecten financieel (in geld of natura) te steunen die de natuur beschermen en beleefbaar maken. Voor nu en in de toekomst. De projecten worden geëtaleerd in 

6 werelden: Ecologische footprint, Nieuwe Wildernis, Culturele Schatten, Kinderen, Boswachter en Beleving.

Waarom 6 werelden?
Deze werelden staan voor de grote variatie aan projecten. Ze spreken daarmee een breed publiek aan en nodigen uit om je mee te verbinden. 

Team Buitenfonds


Henriët Leenen,
directeur
T  | 085 0091000 
M | henriet@buitenfonds.nl


Peddy Uijttenboogaard,
 projectmanager
T  | 085 0091000 
M | peddy@buitenfonds.nl


Frank van Hedel, 
accountmanager zakelijke markt
T  | 085 0091000
M | frank@buitenfonds.nl


Debbie Kamphuis, adviseur Raad van Toezicht
T  | 085 0091000
M | debbie@buitenfonds.nl


Werelden

Boswachter: projecten en activiteiten steunen die het belangrijke maatschappelijke werk van de boswachter mogelijk maken, zoals excursies, voorlichting, veiligheid, educatie, maar ook materialen voor de vele vrijwilligers.Kinderen: steunen van projecten en activiteiten die kinderen in contact brengen met natuur, zoals speel-, klim- en stadsbossen, de boswachter in de klas of op excursie, vervoer naar de natuur, enz.Beleving:
 steunen van projecten en activiteiten die de verbondenheid van mensen met de natuur stimuleert. Zoals wildkijkschermen, natuurtheater, vissteigers, stilteplekken, meubilair en natuur webcams. En niet te vergeten de grote vijf: bever, zeehond, wild zwijn, ree en edelhert, beter te leren kennen.Culturele schatten: steunen van cultuurhistorische projecten en activiteiten. Deze hebben tot doel om de vele sporen die onze voorouders in het Nederlandse landschap hebben nagelaten, zoals hunebedden, boerderijen, forten, buitenplaatsen, sloten, plassen, parken en bossen, te beschermen, conserveren en zo mogelijk ook open te stellen.Ecologische footprint: steunen van projecten die een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving, zoals de inzet van natuurlijke hulpbronnen, biomassa, afval opruimen en recyclen, klimaatbossen aanleggen, maar ook innovatie en onderzoek voor duurzaam natuurbeheer.Nieuwe wildernis: steunen van projecten en activiteiten die robuuste natuur de kans geeft om te floreren en duurzaam te laten bestaan.

Een initiatief van Staatsbosbeheer