Een initiatief van Staatsbosbeheer

Nederland heeft meer bomen nodig. Bossen om lekker in te wandelen. Bossen die C02 opslaan. In het Kuinderbos wil Staatsbosbeheer plekken opvullen, die zijn ontstaan na het kappen van zieke essen als gevolg van de essentaksterfte. Staatsbosbeheer plant in etappes 7000 nieuwe bomen, bestaande uit verschillende boomsoorten.. Daar is dit project de eerste van. Voor deze aanplant is veel geld nodig. Met behulp van sponsoren, fondsen en bedrijven gaan we dit realiseren. Jij kunt ook helpen door een boom of meerdere bomen te doneren. Voor € 15 per boom plant Staatsbosbeheer uit jouw naam de boom en jij ontvangt hiervoor een certificaat.

Het Kuinderbos is het grootste en oudste bos van de Noordoostpolder, wat ligt op de grens tussen Flevoland en Friesland. In dit prachtige bos wemelt het van de bijzondere planten, paddenstoelen, vlinders, roofvogels en roofdieren als de boommarter. Uw bijdrage heeft een enorm effect op de biodiversiteit. Door de aanplant van diverse boomsoorten, zoals eiken, beuken en elzen, zal een zeer stabiel bos ontstaan waar veel plant- en diersoorten een plek in kunnen vinden. Zo is de eekhoorn in opmars in het Kuinderbos. En door de vele vruchten die de nieuwe bomen kunnen leveren kan het gehele Kuinderbos zijn leefgebied worden met voldoende rust en voedsel. Dit geldt ook voor de das, waar nu twee burchten van zijn gevonden. En de zoete kersen, acacia en lindes dragen bijvoorbeeld bloesem voor insecten waar later weer eetbare vruchten voor mens en dier aan komen.

Daarnaast halen bomen CO2 uit de lucht en zetten die om in zuurstof en biomassa (zoals hout, blad en wortels). De zuurstof geven ze af aan de lucht. Een gemiddelde boom slaat circa 20 kilo CO2 per jaar op.
Harco Bergman

PLANT EEN BOOM IN HET KUINDERBOS
BELEVING

Een initiatief van Staatsbosbeheer