Een initiatief van Staatsbosbeheer

Veelgestelde vragen

1. Wat is het Buitenfonds?
Een onafhankelijke private stichting die volledig autonoom financiële middelen werft voor projecten in de natuur van Staatsbosbeheer waarvoor geen of onvoldoende financiering is. Onder de naam Buitenfonds gaat de stichting de sponsor- en donateursmarkt op. Het Buitenfonds wordt volledig gefinancierd met private gelden en middelen.

2. Waarom een Buitenfonds?
Door de gewijzigde overheidsfinanciering kan Staatsbosbeheer projecten en activiteiten die buiten de SNL (Subsidies Natuur en Landschap) regeling vallen alleen met behulp van bijdragen van additionele subsidies, fondsen en stichtingen, donateurs en sponsoren uitvoeren.

3. Mag het Buitenfonds wettelijk voor Staatsbosbeheer de geversmarkt op?
Ja, Staatsbosbeheer heeft van het ministerie meer ruimte gekregen om externe financiering te werven. Met het ondertekenen van het convenant in december 2014 is dat ook een feit.

4. Gaat dat wel samen, een ambtelijke organisatie en een for-profit stichting
Dat gaat prima samen, want de gever steunt concrete (natuur)projecten, waar geen middelen voor zijn en die anders dus niet gerealiseerd kunnen worden.  De overeenkomst tussen Buitenfonds en Staatsbosbeheer garandeert dat de donatie naar dit concrete project gaat.

5. Waarom werkt het Buitenfonds exclusief voor Staatsbosbeheer en waarom niet voor andere natuurorganisaties?
Alle natuurorganisaties werven al vele jaren private middelen. Staatsbosbeheer doet dat nog niet omdat dat niet mogelijk was. De financieringsstructuur van de verschillende natuurorganisaties is veranderd. Er is sinds 2014 geen verschil meer in de subsidiëring van het onderhoud van de natuur dat door private natuurorganisaties wordt uitgevoerd en Staatsbosbeheer.

6. Wordt de markt nu niet overspoeld met alle initiatieven die er lopen om financiering voor natuur te krijgen? Als gever zie ik door het bos de bomen niet meer…
Klopt, dat is een gegeven en geeft eens te meer de noodzaak aan omdat natuur gekort wordt in financiering. Voor Staatsbosbeheer is deze vorm van financiering nieuw. Staatsbosbeheer kan niet op alle fondsen aanspraak doen. Het is een logische stap dat Staatsbosbeheer door middel van het Buitenfonds nu ook deze markt kan betreden.

Een initiatief van Staatsbosbeheer