Een initiatief van Staatsbosbeheer

Zakelijk met het Buitenfonds

Buitenfonds zoekt investeerders in natuur

Wij werken graag samen met het bedrijfsleven. Met support vanuit de zakelijke markt kunnen we projecten realiseren op het gebied van natuureducatie en natuurbescherming. We laten kinderen de natuur écht beleven. Ook werken we aan onderhoud en herstel van ons cultureel erfgoed.

Ondersteuning van het Buitenfonds biedt bedrijven de gelegenheid om hun maatschappelijke betrokkenheid en verbondenheid met de natuur te laten zien én te vergroten.

Er zijn verschillende mogelijkheden om met het Buitenfonds samen in het groene domein op te trekken: het aangaan van partnerships, sponsorships van (crowd)fundingprojecten of door deel te nemen aan CEO netwerk Club Groeneveld.

Partnerships

Greenchoice

Energieleverancier Greenchoice investeert de komende jaren in het beschermen van Nederlands bos en het verrijken van biodiversiteit. Greenchoice richt zich in eerste instantie op het Purmerbos in Noord-Holland. Dat is één van de vele door Staatsbosbeheer beheerde gebieden waar de essen aangetast zijn door de essentaksterfte. Zieke essen moeten vervangen worden door nieuwe aanplant. Ook wordt een nieuw voedselbos geplant in de Houtrakpolder, ten westen van het Amsterdams Havengebied.

Microsoft

De Microsoft Corporation investeert de komende jaren in Nederlands bos. Het doel is het beschermen en (her)planten van bomen. Microsoft richt in eerste instantie op het Robbenoordbos en het Dijksgatbos in Noord-Holland. Ook hier speelt het vervangen van zieke essen een rol. Ook wordt een nieuw bos geplant in Flevoland (naast de A6). 

Interesse in een zakelijke verbinding met het Buitenfonds?

We maken graag kennis. Neem contact op met:

Frank van Hedel
Accountmanager Zakelijke Markt
T  | 06-22818366
M | frank@buitenfonds.nl

 
 
Natuur als metafoor voor ondernemen

Erik Hallers, raad van toezicht Buitenfonds

Club Groeneveld

Club Groeneveld is een netwerk voor vooruitstrevende leiders die zich in hun ondernemerschap, innovaties en leiderschap willen laten inspireren door andere gelijkgestemde leiders en alles wat de natuur te bieden heeft. 

Club Groeneveld is exclusief voor CEO's, bestuurders en topondernemers. Ga naar www.clubgroeneveld.nl.

Een initiatief van Staatsbosbeheer