Zakelijk met het Buitenfonds

Het Buitenfonds voor Staatsbosbeheer zoekt investeerders in natuur

Wij werken graag samen met het bedrijfsleven. Met jouw support kunnen we projecten realiseren op het gebied van natuureducatie en natuurbescherming. We laten kinderen de natuur écht beleven. Ook werken we aan onderhoud en herstel van ons cultureel erfgoed.

Ondersteuning van het Buitenfonds voor Staatsbosbeheer biedt bedrijven de gelegenheid om hun maatschappelijke betrokkenheid en verbondenheid met de natuur te laten zien én te vergroten.

Er zijn verschillende mogelijkheden om met het Buitenfonds voor Staatsbosbeheer samen in het groene domein op te trekken: 
-        CEO netwerk Club Groeneveld
-        Partnership met de zakelijke markt
-        Sponsorship van boswachterprojecten

CEO netwerk Club Groeneveld
Waarom?
Dat de natuur een weldadige uitwerking kan hebben op lichaam en geest weten we allemaal. Denk eens terug aan je laatste strandwandeling, de berg die je beklom of die fietstocht door de bossen. Grote kans dat je zonder stress en met inspiratie huiswaarts keerde. Hoe hou je die inspiratie vast in je dagelijkse werkpraktijk? Hoe kan de natuur bijdragen aan innovatief en succesvol ondernemerschap en leiderschap? En hoe kun jij jouw leiderschap inzetten met respect voor de natuur? Welke mogelijkheden biedt het duurzaam ondernemen? Antwoorden op deze vragen vind je bij Club Groeneveld.

Wat doen we?
Club Groeneveld biedt jou een groen netwerk van ondernemers en directeuren die vier keer per jaar bijeenkomen in een unieke setting waarin de natuur centraal staat. We leggen (waar kan) slimme matches; ook buiten de sessies. Dit maakt Club Groeneveld uniek en (business wise) relevant. Vanuit een geheel andere invalshoek benaderen we thema’s als leiderschap, motivatie, innovatie en nieuwe business modellen. Welke invloed hebben bijvoorbeeld seizoenen op de start van een nieuw project of bedrijf? Hoe kun je Biomimicry (menselijke technologie geïnspireerd door de natuur) toepassen als duurzaam verdien model? Wat kunnen wij als mens en leider leren van het scherpe waarnemingsvermogen van prooi- en kuddedieren?

Voor wie?
Club Groeneveld is een netwerk van ondernemers en directeuren actief in het groene domein, die met elkaar stappen zetten naar een duurzamer Nederland. Onderdeel van je lidmaatschap is een persoonlijke intake, aan de hand waarvan we verwachtingen over en weer afstemmen.

Door wie?
Club Groeneveld is een initiatief van Stichting Buitenfonds. De stichting heeft ten doel zonder winstoogmerk (ANBI) projecten van Staatsbosbeheer financieel te ondersteunen die het mogelijk maken natuurterreinen te onderhouden, te beschermen, te verbeteren en leefbaar te maken voor huidige en toekomstige generaties. Circa 50% van de ontvangen lidmaatschapsgelden wordt gebruikt voor de financiering van projecten in de natuur waarvoor geen of onvoldoende financiering is.

Interesse in een lidmaatschap voor Club Groeneveld?
Ga naar www.clubgroeneveld.nl.


Interesse in een zakelijke verbinding met het Buitenfonds voor Staatsbosbeheer?

We maken graag kennis. Neem contact op met:

Frank van Hedel
Accountmanager Zakelijke Markt
T  | 06-22818366
M | frank@buitenfonds.nl

 
 
 

 
  

Natuur als metafoor voor ondernemen

 Erik Hallers, raad van toezicht Buitenfonds

Club Groeneveld biedt


• Vier unieke bijeenkomsten buiten de gebaande paden
• Waardevol netwerk van peers en experts
• Online community met relevante content en maximale netwerkmogelijkheden
• Personal matching voor duurzame business opportunities
Met wie?
Club Groeneveld maakt voor haar bijeenkomsten zoveel mogelijk gebruik van bijzondere locaties van Staatsbosbeheer, waaronder kasteel Groeneveld en andere Rijksmonumenten en natuurlocaties. De organisatie van de bijeenkomsten vindt plaats in samenwerking met Open Business Leaders uit Loenen aan de Vecht.
Investering
Het lidmaatschap voor seizoen 2017/2018 bedraagt € 2.500, exclusief btw. Facturatie vindt plaats na aanmelding en is onafhankelijk van het aantal gevolgde bijeenkomsten. Jaarlijks volgt het verzoek om deelname voor het volgende jaar. We gaan uit van een meerjarige deelname. Het netwerkeffect verstevigt zich met de jaren.